Hướng Dẫn Thanh Toán: để dễ dàng mua máy hơn.
Loại 1: Thanh toán trực tiếp tại các phòng giao dịch, kho bãi.
Loại 2: Thanh toán trực tuyến qua ngân hàng nội địa.
Loại 3: Thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán nội địa và quốc tế.

Ngân hàng Agribank:
STK: 3205 205 104 940
Chủ TK: Mai Việt Hoàng.
CN: Xuân Trường – Nam Định